Ürünler > Nitelikli Filmler > 

Nitelikli Filmler

İlgili operasyona ve Kullanım alanına uygun filmi, her detayı göz önünde bulundurarak, yapılacak operasyona özel formülasyon geliştirerek müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan Akdoğan plastik, bu bağlamda geliştirmiş olduğu formülasyonlar ile başlıca

» Shrink filmler      


» Laminasyon Filmleri          


» Antifog (buğu önleyici) özellikli filmler    


» UV bariyer özellikli Filmler        


» Antistatik özellikli filmleri  


» Yüksek kaynak ve darbe mukavemetine sahip filmler     


» Oxo- bio çözünür Filmler

gibi özel film çözümlerini müşterilerine sunmaktadır.